Lampi

108_0861_2Monen lampiharrastus on kuihtunut siihen, että lammen vesi ei ole pysynyt kunnossa, vaan on alkanut kesällä samentumaan ja näyttämään kaikkea muuta kuin esteettisesti hyvältä. Syynä on useimmiten se, ettei lammen biologista tasapainoa ole saatu kuntoon. Tähän taas on usein syynä seisova vesi ja riittämätön suodatus. Pääperiaate on, että mitä isompi lampi sitä helpompi se on hoitaa ja näin ollen sitä paremmin se pysyy siistinä ja hyvinvoipana.

Pihalammen rakentamisessa ja sen biologisen tasapainon löytämisessä on ehkä kolme tärkeintä asiaa jotka tulee muistaa. Ensiksikin on tärkeää, että lampi on sijoitettu tontille niin, ettei siihen kesällä paista aurinko koko päivää tai jos paistaa, niin pitää jotenkin saada varjoa lammen ylle. Toisena tärkeänä asiana on, että lampeen istutetaan tarpeeksi hyvin happea tuottavia kasveja. Myös itse rakennettu soliseva puro on tehokas hapettaja kasvien rinnalla. Ja kolmantena täytyy varmistaa riittävä suodatus, etenkin jos lammessa on kaloja. Pieni lampi vaatii suhteessa paljon tehokkaamman suodatuksen kuin isompi.

On selvää, ettei pihalampikaan ilman hoitoa ja hoivaa ole hyvällä tavalla pihapiirin keskipiste, mutta harrastuksena mitä mainioin. Siinä yhdistyy mukavalla tavalla ulkoilu ja omin käsin tekeminen sekä puutarhan ja eläinten hoito. Työn tulokset näkyvät ja ilahduttavat kauneudellaan myös muita. Näin pihalampi harrastuksesta saa tyydytyksen sekä tekijä että näkijä.